Front / news / Gode kvartalsresultater for Mr. Green

Gode kvartalsresultater for Mr. Green

Mr. Green har hatt en økning i sitt driftsresultat før skatt på 12% til SEK 218,5m sammenliknet med i fjor (195,2)Mkr etter at de la frem sin rapport for første kvartal 2016.

mrgreen

Ser man nærmere på disse tallene, så står Europa utenfor Norden for SEK 119,9m, en økning fra 99,5 Mkr siden i fjor. Det nordiske markedet hadde et resultat på SEK93,8m, så og si uforandret fra 2015. Verden forøvrig hadde en økning fra SEK 1,8m til SEK 4,8m.

Resultat før engangsposter økte med 23,5% til 30,2 Mkr fra samme tid i fjor (24,4)Mkr. Resultat pr. aksje har i samme periode steget fra SEK 0,13 til SEK 0,68.

Totalt har Mr. Green også hatt en økning i antall aktive kunder, fra 86,000 i fjor til i overkant av 94,000 i år.

Samtidig som kvartalsrapporten ble lagt frem, ble det også informert om planene for en ny plattform for online sportsbetting på Mr. Green. Denne skal etter sigende lanseres under fotball-VM i sommer. De har siden i fjor søkt etter en leverandør av denne tjenesten, og valget falt til slutt på Kambi Group.

Selskapet og planene skal føres videre av Jesper Kärrbrink, som etter sommeren overtar som administrerende direktør etter Bo Wänghammar. Kent Sander trer inn som ny styreleder.

Del