En rekke av de amerikanske sørstatene har sett på mulighetene for legalisering av casinovirksomhet i 2016. I det store og hele har ikke disse forslagene ført til noen endringer, men Georgia og Alabama er de statene der det ser ut til å være størst sjanser for at noen av punktene som er diskutert kan føre til en noe friere lovgivning innen gambling. Denne informasjonen ble nylig delt på Southern Gaming Summit som ble avholdt i Biloxi, Mississippi.

usa

I fjor ble det lagt frem et lovforslag i Georgia om å åpne for legalisering av casinovirksomhet. En av hovedpunktene for legalisering var at budsjettet til førskole og ungdomsskoleundervisning gikk kraftig i minus. I siste runde av høringen var det konkrete forslaget å etablere fire casinoer i Georgia, hvorav to skulle ligge i delstatshovedstaden Atlanta. Skatteinntektene fra casinoene var da ment å være øremerket undervisningssektoren. MGM Resorts International, Boyd Gaming Corporation, Penn National Gaming og andre interessenter skal ha brukt omkring $2,5 mill på lobbyvirksomhet for å få forslaget vedtatt.

Guvernør i Georgia, Nathan Deal, som tidligere har uttalt at han er imot alle eventuelle utvidelser av casino/spillvirksomhet, sa at han allikevel kunne være åpen for en regelendring hvis beskatningen av virksomheten lå på 25-35%, utelukkende forbeholdt undervisningsformål. Det var hovedsakelig på grunn av disse høye skattekravene at lovendringen da ikke ble vedtatt. Senior public policy advisor i advokatfirmaet Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz PC sier at han allikevel er sikker på at temaet vil bli tatt opp til vurdering gjentatte ganger innen kort tid, Georgias økonomi tatt i betraktning

I Alabama gikk derimot lovforslaget ut på å legalisere spilleautomater på de fire hundeveddeløpsbanene som opererer i staten. Dette er en ordning som tidligere er prøvd ut, men siden 2010 har også dette vært ulovlig. En gjenninføring av denne ordningen hadde i utgangspunktet bred støtte, men det ble bestemt at konkurransegrunnlaget blir for lite, og vil gi en stor fordel til eieren av de to desidert største veddeløpsbanene.

William G. Sommerville i Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz PC mener at forslaget var for dårlig utformet, i og med at det i bunn og grunn ville vært én person som nærmest ville sittet på et monopol. Utregninger viser at en lovendring vil kunne generere så mye som $400 mill i årlige inntekter, og han er sikker på at et bedre lovforslag som vil gagne flere vil resultere i en lovendring, og generere en fin bonus til delstatens stramme budsjetter.

Det har tradisjonelt sett vært strenge regler rundt pengespill i USA med unntak av noen få enkeltstater, som Nevada og New Jersey. Online gambling visker i stor grad ut grensene, så i den senere tid ser vi at diskusjonen rundt lovverket blusser opp i flere og flere delstater.

Lyst på 405 gratisspinn? stjerne
Lyst på 405 gratisspinn? stjerne